Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - PTS Hà Tây

 HĐQT

 08:22 SA @ Thứ Năm - 11 Tháng Tư, 2024

Sáng 10 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  tại hội trường Công ty, Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, TP Hà Nội với sự tham dự trực tiếp của 81 đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu 3.283.506 cổ phần đạt tỷ lệ 93,7% vốn điều lệ Công ty.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Chủ tịch HĐTV Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC) - Đại diện cổ đông chi phối. Tham dự Đoàn còn có Ban Tổng giám đốc, các ông, bà đại diện các Phòng nghiệp vụ PTC. 
Khác mời tham dự Đại hội còn có đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán An Việt.  
Đại hội đã được tiến hành đầy đủ các nội dung và thể thức đúng theo quy định của Pháp luật.

Chủ tịch HĐQT PTS Hà Tây Lê Tự Cường báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023 kinh tế thế giới đối mặt với hàng loạt khó khăn như lạm phát tăng cao, tăng trưởng kinh tế chậm, bất ổn chính trị, xung đột vũ trang,... Kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ sự ảm đạm của kinh tế thế giới, nhu cầu tiêu dùng tiếp tục suy giảm, đà phục hồi chậm. Tuy vậy, với tinh thần nỗ lực của tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV-NLĐ, Công ty đã quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD; đồng thời đảm bảo an toàn về mọi mặt hoạt động, tình hình tài chính lành mạnh. 
Năm 2024 dự kiến kinh tế sẽ dần hồi phục tuy nhiên vẫn còn bấp bênh và phải đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro. HĐQT đã đề ra mục tiêu trong năm 2024 như sau: 
- Sản lượng vận tải  75,6  triệu m3km
- Lợi nhuận trước thuế: 4,8 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 8% 

UV HĐQT, Giám đốc PTS Hà Tây Nguyễn Tử Bình báo cáo KQSXKD năm 2023

Trưởng Ban kiểm soát Dương Tú Oanh báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023

UV HĐQT, Phó giám đốc PTS Hà Tây Nguyễn Tiến Cường trình bày Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định

Chủ tịch HĐTV PTC Đoàn Văn Thu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã biểu quyết điện tử thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và dự thảo Nghị quyết, Biên bản phiên họp thường niên 2024 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Nguồn:   PTS Hà Tây