Mạng lưới hoạt động

Chia sẻ

Mạng lưới kinh doanh của PTS Hà Tây

Văn phòng Công ty
Km17 - Quốc lộ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Tel: (04) 3353-5228; (04) 3353-1026 - Fax: (04) 3353-1214

Các đơn vị trực thuộc Văn phòng Công ty

1. Đội Vận tải
Km17 - Quốc lộ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Tel: (04) 23240-668

2. Cửa hàng Vật tư tổng hợp
Km17 - Quốc lộ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Tel: (04) 3353-5056

3. Cửa hàng Xăng dầu Đồng Mai
Km17 - Quốc lộ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Tel: (04) 33530199

4. Cửa hàng Xăng dầu Phượng Dực
Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

5. Cửa hàng Xăng dầu Tân Dân
Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Tel: (04) 3385-5129

6. Cửa hàng Xăng dầu Tri Thủy
Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Tel: (04) 3378-0069

7. Cửa hàng Xăng dầu Mỹ Lộc
Xã Mỹ Lộc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Tel: (04) 8585-1665

8. Cửa hàng xăng dầu Quất Động

Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nôi

Chi nhánh PTS Hà Tây tại Hoà Bình
Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình

Các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Chi nhánh

1. Cửa hàng Xăng dầu Lâm Sơn
Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình
Tel: (0218) 382-5257

2. Cửa hàng Xăng dầu Đồng Bảng
Xã Đồng Bảng, Huyện Mai Châu Tỉnh Hoà Bình
Tel: (0218) 386-8414

3. Cửa hàng Xăng dầu Ba Hàng Đồi
Xã Thanh Nông, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hoà Bình
Tel: (0218) 387-3138

4. Cửa hàng Xăng dầu Hòa Bình
Sủ Ngòi, TP. Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình
Tel: 

5. Cửa hàng Xăng dầu Tây Phong
Xã Tây Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hoà Bình
Tel: (0218) 384-6808