Lĩnh Vực Kinh Doanh

Chia sẻ

Dịch vụ

Kinh doanh vận tải xăng dầu

Kinh doanh vận tải xăng dầu là hoạt động kinh doanh chính của PTS Hà Tây. Công ty thực hiện vận tải cho các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam. Cụ thể:

- Công ty chịu trách nhiệm vận chuyển xăng dầu cho các đơn vị thành viên của Petrolimex Việt Nam tại địa bàn Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và vận chuyển xăng dầu tái xuất cho Petrolimex Lào.

- Khi cần thiết, PTS Hà Tây còn hỗ trợ vận chuyển cho các Công ty Xăng dầu Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, v.v.

- Ngoài ra, Công ty còn vận chuyển xăng dầu phục vụ nhu cầu vận chuyển cho nội bộ Công ty.

Với năng lực vận tải tốt, hoạt động kinh doanh vận tải là hoạt động có hiệu quả của PTS Hà Tây và đóng góp cho 60% lợi nhuận của Công ty. Sản lượng vận tải bình quân đạt 45.000.000 m3km/năm.

Hiện nay, PTS Hà Tây đã đầu tư chuyển đổi toàn bộ phương tiện có vốn góp liên kết 50% và 100% thành phương tiện 100% vốn Công ty. Các phương tiện của PTS Hà Tây đạt mức khá về công nghệ hiện đại so với các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, do yêu cầu của thị trường và tính chất đặc thù của khu vực vận tải nên PTS Hà Tây vẫn duy trì một số phương tiện có dung tích nhỏ để khai thác.

Kinh doanh khác

Ngoài 02 hoạt động chính trên, Công ty còn triển khai kinh doanh xây lắp, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng cột bơm, vật tư phụ tùng nhằm đáp ứng nhu cầu nội bộ và có sức cạnh tranh để vươn xa ra thị trường ngoài xã hội đặc biệt là các công ty xăng dầu trong và ngoài ngành.

- Kinh doanh xây lắp và sửa chữa: Công ty thực hiện xây lắp, sửa chữa chủ yếu là các công trình xăng dầu đáp ứng cho nội bộ Công ty và các công ty xăng dầu trong và ngoài ngành.

- Kinh doanh các sản phẩm khác: Ngoài những sản phẩm chính trên, PTS Hà Tây còn kinh doanh một số sản phẩm dịch vụ khác như kinh doanh sửa chữa ôtô, dịch vụ cho thuê sân bãi đỗ xe, v.v