Lĩnh Vực Kinh Doanh

Chia sẻ

Nhiên liệu xăng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện đang kinh doanh các mặt hàng xăng dầu có quy cách phẩm chất - yêu cầu kỹ thuật như đãcông bốtại Bộ Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) ban hành kèm theo Quyết định số 702/XD-QĐ-TGĐ ngày 09 tháng 12 năm 2009.

TCCS PetrolimexXăngRON 95 vàXăngRON 92 như sau:

http://www.petrolimex.com.vn/tn/tu-lieu/tieu_chan_co_so_ve_xang_khong_chi/default.aspx