Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - PTS Hà Tây

BBT WebsitePTS Hà Tây
05:00' CH - Thứ năm, 07/04/2022

Sáng 07 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại hội trường Công ty, Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, TP Hà Nội với sự tham dự trực tuyến của 75 đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu 3.211.129 cổ phần đạt tỷ lệ 91,6% vốn điều lệ Công ty.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có: Chủ tịch HĐTV, Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC) - Đại diện cổ đông chi phối. Tham dự đoàn còn có các ông, bà đại diện các Phòng nghiệp vụ PTC.

Đại hội đã được tiến hành đầy đủ các nội dung và thể thức đúng theo quy định của Pháp luật.

Chủ tịch HĐQT PTS Hà Tây Lê Tự Cường báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Năm 2021, Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm và diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, do vậy kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2021 khởi sắc kéo GDP đảo chiều ấn tượng (tăng 5,22%). HĐKD của Công ty tuy bị ảnh hưởng ít nhiều từ đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đúng hướng cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV-NLĐ trong Công ty kết quả năm 2021 PTS Hà Tây đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 giao, bảo toàn và phát triển vốn, trả cổ tức 10% cho các cổ đông, tình hình tài chính lành mạnh, khẳng định sự ổn định và phát triển đúng hướng của Công ty.

Năm 2022, nhìn chung có thuận lợi hơn so với năm 2021 nhưng tình hình giá xăng dầu thế giới biến động mạnh và dự đoán sẽ giảm dần trong năm sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty, HĐQT đã đề ra mục tiêu trong năm 2022 như sau:

- Sản lượng vận tải 49,9 triệu m3km
- Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 10%

UV HĐQT, Giám đốc PTS Hà Tây Nguyễn Tử Bình báo cáo KQSXKD năm 2021

Trưởng Ban kiểm soát Chu Đức Hậu báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021

UV HĐQT, Phó giám đốc PTS Hà Tây Nguyễn Tiến Cường trình bày Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định

Chủ tịch HĐTV PTC Đoàn Văn Thu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và dự thảo Nghị quyết, Biên bản phiên họp thường niên 2022 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch HĐTV PTC tặng hoa HĐQT và BKS khóa mới nhiệm kỳ 2022 - 2027

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn