PTS Hà Tây tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

BBT WebsitePTS Hà Tây
01:47' CH - Thứ sáu, 19/06/2020
Sáng 18 tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại hội trường Công ty, Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, TP Hà Nội với sự tham dự của 79 đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu 3.244.505 cổ phần đạt tỷ lệ 92,62% vốn điều lệ Công ty.
Về dự và chỉ đạo Đại hội có: Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC) - Đại diện cổ đông chi phối. Tham dự đoàn còn có các ông, bà đại diện các Phòng nghiệp vụ PTC.
Đại hội đã được tiến hành đầy đủ các nội dung và thể thức đúng theo quy định của Pháp luật.

Chủ tịch HĐQT PTS Hà Tây Lê Tự Cường báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng chậm, tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ và là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng đạt trên 7% kể từ năm 2011. Hoạt động kinh doanh của Công ty có những thuận lợi nhất định: Kinh doanh vận tải được duy trì ổn định, kinh doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế kinh doanh xăng dầu của Petrolimex, PTC mức thù lao/lãi gộp được duy trì ổn định đảm bảo đủ bù đắp chi phí bán lẻ tại Cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên tình hình kinh doanh của Công ty vẫn còn chịu nhiều áp lực khó khăn: Sản lượng vận chuyển sụt giảm do cá nhân mua xe tự vận chuyển; Petrolimex Lào gặp khó khăn về tài chính. Trước những khó khăn đó, HĐQT đã tích cực chủ động đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng bộ và tăng cường chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV-NLĐ trong Công ty để vượt qua những khó khăn thách thức. Kết quả, năm 2019 PTS Hà Tây đã phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty, hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 giao, bảo toàn và phát triển vốn, trả cổ tức 10% cho các cổ đông, tình hình tài chính lành mạnh, khẳng định sự ổn định và phát triển đúng hướng của Công ty.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và dự báo sẽ có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty. HĐQT đã đề ra mục tiêu trong năm 2020 như sau:
- Sản lượng vận tải 48,6 triệu m3km
- Lợi nhuận trước thuế: 4,3 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 8%

UV HĐQT, Phó giám đốc PTS Hà Tây Nguyễn Tử Bình báo cáo KQSXKD năm 2019

Trưởng Ban kiểm soát Chu Đức Hậu báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019

UV HĐQT, Phó giám đốc PTS Hà Tây Nguyễn Tiến Cường trình bày Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định

Chủ tịch HĐTV PTC Đoàn Văn Thu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cổ đông biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và dự thảo Nghị quyết phiên họp thường niên 2020 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn