Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - PTS Hà Tây

 BBT Website

 04:38 CH @ Thứ Năm - 30 Tháng Ba, 2023

Sáng 30 tháng 3 năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại hội trường Công ty, Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, TP Hà Nội với sự tham dự trực tiếp của 78 đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu 3.273.142 cổ phần đạt tỷ lệ 93,4% vốn điều lệ Công ty.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Chủ tịch HĐTV Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC) - Đại diện cổ đông chi phối. Tham dự Đoàn còn có Ban Tổng giám đốc, các ông, bà đại diện các Phòng nghiệp vụ PTC.
Đại hội đã được tiến hành đầy đủ các nội dung và thể thức đúng theo quy định của Pháp luật.

Chủ tịch HĐQT PTS Hà Tây Lê Tự Cường báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022 là năm đầy sóng gió với kinh tế thế giới, từ các vấn đề về năng lượng cho tới lạm phát và lãi suất đặc biệt là lạm phát ở nhiều nước tăng vọt. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam khép lại năm 2022 với nhiều con số ấn tượng. Năm 2022 cũng là năm chịu ảnh hưởng bới biến động bất thường của giá dầu thế giới, kinh doanh xăng dầu trong nước gặp rất nhiều khó khăn. Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty cũng chịu ảnh hưởng chung. Tuy vậy, cũng có những thuận lợi mà Công ty đã tận dụng được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đúng hướng cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV-NLĐ trong Công ty kết quả năm 2022 PTS Hà Tây đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao, bảo toàn và phát triển vốn, trả cổ tức 10% cho các cổ đông, tình hình tài chính lành mạnh, khẳng định sự ổn định và phát triển đúng hướng của Công ty.
Năm 2023 sẽ là năm khó khăn, tình hình chính trị thế giới vẫn rất phức tạp, lạm phát các nước vẫn tăng cao. Trong nước kinh tế có ổn định nhưng không tăng trưởng như năm 2022. HĐQT đã đề ra mục tiêu trong năm 2023 như sau:
- Sản lượng vận tải 51,7 triệu m3km
- Lợi nhuận trước thuế: 5,68 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 10%


UV HĐQT, Giám đốc PTS Hà Tây Nguyễn Tử Bình báo cáo KQSXKD năm 2022


Trưởng Ban kiểm soát Dương Tú Oanh báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022


UV HĐQT, Phó giám đốc PTS Hà Tây Nguyễn Tiến Cường trình bày Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định


Chủ tịch HĐTV PTC Đoàn Văn Thu phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và dự thảo Nghị quyết, Biên bản phiên họp thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Nguồn:   PTS Hà Tây