Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - PTH

 HĐQT

 11:17 SA @ Thứ Năm - 22 Tháng Hai, 2024

Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây trân trọng thông báo tới Quý cổ đông: “Về ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - PTH”

Quý vị có thể xem chi tiết tại đây

Nguồn: