Công bố về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cố tức năm 2023 - Bằng tiền

 HĐQT

 01:48 CH @ Thứ Hai - 13 Tháng Năm, 2024

Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây trân trọng thông báo: “ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cố tức năm 2023 - Bằng tiền”

Quý vị có thể xem chi tiết tại đây

Nguồn:   PTS Hà Tây