Biên bản Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

 HĐQT

 10:04 SA @ Thứ Năm - 11 Tháng Tư, 2024

Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây trân trọng thông báo Quý cổ đông: “Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”

Quý vị có thể xem chi tiết tại đây

Nguồn:   PTS Hà Tây