Tin ảnh: Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

 BBT Website

 09:25 SA @ Thứ Sáu - 02 Tháng Mười Hai, 2022

Từ ngày 27 tháng 11 đến 01 tháng 12 năm 2022, các Chi bộ trong Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại Đại hội các chi bộ đã trình bày: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự của cấp ủy​vàđã bầu ra ban Chi ủy khóa mới theo đúng quy định của điều lệ Đảng.

Sau đây BBT Website đưa tin ảnh tại Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025:

Chi bộ 1

Chi bộ 2

Chi bộ 3

Chi bộ 4

Nguồn:   PTS Hà Tây