PTS Hà Tây hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2017

Ngô Vui - Thế TàiBBT Website - PTS Hà Tây
03:01' CH - Thứ tư, 04/04/2018

Sáng 04.4.2018, Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) đã họp phiên thường niên 2018 tại hội trường Công ty, Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, TP Hà Nội với sự tham dự của 70 đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu 1.665.805 cổ phần đạt tỷ lệ 90.53% vốn điều lệ Công ty.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có: UVHĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Trần Ngọc Năm; Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC) Đoàn Văn Thu - Đại diện cổ đông chi phối. Tham dự đoàn còn có các ông, bà đại diện các Phòng, Ban của Petrolimex và PTC.

Đại hội đã được tiến hành đầy đủ các nội dung và thể thức đúng theo quy định của Pháp luật.

Chủ tịch HĐQT PTS Hà Tây Lê Tự Cường báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017


Năm 2017, kinh tế thế giới đang đồng loạt khởi sắc, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức cao và nền tảng là kinh tế vĩ mô đang dần được cải thiện. HĐKD của Công ty có những thuận lợi nhất định: Kinh doanh vận tải được duy trì ổn định, kinh doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế kinh doanh xăng dầu của Petrolimex, PTC mức thù lao/lãi gộp được duy trì ổn định đảm bảo đủ bù đắp chi phí bán lẻ tại cửa hàng xăng dầu.

Tuy nhiên tình hình kinh doanh của Công ty vẫn còn chịu nhiều áp lực khó khăn: Một số CHXD hết thời hạn thuê phải giải thể/ và thuê với giá cao; sản lượng vận chuyển cho Petrolimex Lào bị sụt giảm mạnh do công trình bên Lào đã và sắp hoàn thành. Trước những khó khăn đó, HĐQT đã tích cực chủ động đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng bộ và tăng cường chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV-NLĐ trong Công ty để vượt qua những khó khăn thách thức.

Kết quả, năm 2017 PTS Hà Tây đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 giao, bảo toàn và phát triển vốn, trả cổ tức 19% cho các cổ đông, tình hình tài chính lành mạnh, khẳng định sự ổn định và phát triển đúng hướng của Công ty.

Mục tiêu đề ra trong năm 2018:

- Sản lượng vận tải 46 triệu m3km
- Lợi nhuận trước thuế: 5,3 tỷ đồng
- ROE: 12,2%
- Trả cổ tức: 14%

UV HĐQT, Phó giám đốc PTS Hà Tây Nguyễn Tử Bình báo cáo KQSXKD năm 2017

Trưởng Ban kiểm soát Chu Đức Hậu báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017

UV HĐQT, Phó giám đốc PTS Hà Tây Nguyễn Tiến Cường trình bày Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định

Phó TGĐ Petrolimex Trần Ngọc Năm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại diện lãnh đạo Petrolimex, Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Năm đã phát biểu chúc mừng PTS Hà Tây đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch Petrolimex giao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của PTS Hà Tây đồng thời cảm ơn tâp thể CBCNV-NLĐ PTS Hà Tây đã có những đóng góp vào thành tích chung của Petrolimex năm 2017. Phó Tổng giám đốc cũng đã có những định hướng phát triển cho Công ty trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV, TGĐ PTC Đoàn Văn Thu đại diện cổ đông chi phối phát biểu chỉ đạo Đại hội

m

Các cổ đông thảo luận và chất vấn

m

Cổ đông biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và dự thảo Nghị quyết phiên họp thường niên 2018 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn